Børnehuset

Velkommen til

Skovlund børnehus


Skovlund Børnehus er en lille privat institution med børn i alderen 0-6 år 


I vuggestuen har vi på årsbasis 24 pladser, og vi fordeler børnene i mindre grupper, så de oplever nærvær og omsorg fra få voksne. Krudtugler og Spillopper er vores to mindste grupper, mens de otte ældste er i Spiregruppen.


I børnehaven har vi på årsbasis 50 pladser, og her er børnene inddelt i 3 aldersopdelte grupper, Solsikkerne, Sommerfuglene og Regnbuerne, hvor vi også prioriterer fællesskaber på tværs af grupperne. 


Vi har et dejligt stort hus med hyggelige og udviklende rammer for børnene - og tre skønne legepladser, som er indrettet til børnenes alder. 


Vi prioriterer gode relationer, fællesskab, motorik, udeliv, oplevelser og nærvær i en tryg og genkendelig hverdag.


Børnehuset har åbent mandag til torsdag fra 6.15-17.00 og fredag fra 6.15-16.00.


Vi har kun lukket mellem jul og nytår.